THE ACADEMY OF
FINE ARTS
Drotárska cesta, Bratislava

Authors - I. Palčo, J. Bahna + AA Ateliér Architektúry

VŠVU - Academy of fine arts - reconstruction and extension of ateliers at our school in Bratislava.

<>

Je to riešenie, ktoré, hoci novým odvážnym tvarom, ale predsa len nadväzuje na neskoromoderný charakter pôvodnej architektúry. Výrazným vysunutím nad fasády sa strecha radikálne zmenila z plochej (laicky teda akoby žiadnej) na výrazne prekrývajúcu i osobitne tvarovanú. Ale šošovkovitá forma jej dáva elegantnú ľahkosť.
Vovnútri vznikli nové priestory, ktorých technicistické prvky veľmi dobre odrážajú ducha často prekvapujúco veľmi technologicky orientovaných vnútorných prevádzok. Nie sú tu totiž žiadne klasické maliarske ateliéry, ale rad rôznych iných: dizajnérske, sklárske, texitlné a reštaurátorské.

<> << >>

Konštrukčne odkryté schodištia s rúrovo - lankovým zabradlím, kovové stupne, vložené galérie a holé plechové podhľady odrážajú nielen proces učenia sa technológiám, ale zdá sa, že aj podnecujú neformálnu tvorivosť.
To, že sa pri prestavbe Budovy na Drotárskej siahlo k vrstveniu rôznych architektonických názorov bolo riskantné. Výsledok je príkladom tradične prirodzeného procesu postupného obohacovania dobrého dedičstva.
Matúš Dulla, ARCH, apríl 2000

Autori - I. Palčo, J. Bahna + AA Ateliér Architektúry

Drotárska cesta, Bratislava
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ (nadstavba)
<> <<
Nahrávam obrázky... 0%
Nahrávam obrázky... 25%
Nahrávam obrázky... 50%
Nahrávam obrázky... 75%