EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK
Bartókova ulica, Bratislava

Autori - F. Zbuško + AA Ateliér Architektúry J. Bahna, J. Toma, M. Juráni

Komplex Evanjelickej bohosloveckej fakulty vznikol nadstavbou a prístavbou rozostavaného skeletu škôlky. Po neúspešných prípravách výstavby na Konventnej ulici sa cirkev rozhodla vybudova komplexnú školu v tejto lokalite. Je to malý vysokoškolský kampus s kompletným vybavením školy a internátu.

<> >>

Poskytuje vhodné prostredie pre výučbu, ale aj pre poriadanie iných vedeckých, kultúrnych či cirkevných aktivít. Je ekumenickým avanjelizačným centrom pre celú východnú Európu. Jeho architektúra je súčasná, moderná s priznaním jednotlivých funkcií. Je vyjadrením čistoty protestantského myslenia. Jeho modrá veža vyžaruje do sveta posolstvo slovenských evanjelikov.

Autori - F. Zbuško + AA Ateliér Architektúry J. Bahna, J. Toma, M. Juráni

Bartókova ulica, Bratislava
EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK
<> <<
Nahrávam obrázky... 0%
Nahrávam obrázky... 20%
Nahrávam obrázky... 40%
Nahrávam obrázky... 60%
Nahrávam obrázky... 80%