MANDERLOVE DOMY
Bratislava, Dunajská ulica

Autori - J. Bahna + AA Ateliér Architektúry, g.p. Prodis

Objekt na nároží Dunajskej a Klemensovej ulice patril rodine Manderla. Jeho súčasný stav pochádzal z dvadsiatych rokov. V poslednej dobe bol v havarijnom stave. Autori rekonštruovali objekt na historickom pôdoryse. Z pôvodného stavu sa akceptovali klasicistické obvodové steny. Dom bol nadstavaný segmentovou strechou, ktorá tak umožnila umiestniť dve podlažia do novej nadstavby.

<> >>

Segmentová strecha zhodnotila objekt v súčasnej, ale klasicizujúcej forme. Vytvorila z neho dôstojný palác, kde história a súčasnosť tvoria jeden celok. Dom je využívaný čiastočne ako banková expozitúra s administratívou.

Autori - J. Bahna + AA Ateliér Architektúry, g.p. Prodis

Bratislava, Dunajská ulica
MANDERLOVE DOMY
<> <<
Nahrávam obrázky... 0%
Nahrávam obrázky... 20%
Nahrávam obrázky... 40%
Nahrávam obrázky... 60%
Nahrávam obrázky... 80%